Junta de Mares i Pares

La Junta de Mares i Pares és un dels òrgans decisoris i la via de relació directa entre monitors/es i famílies. Creiem en la seva ajuda per la presa de decisions importants a l’esplai. Ens transmeten la visió, opinions i preferències de les famílies i aporten una perspectiva diferent de l’entitat.

La junta està formada per 6-7 famílies voluntàries amb fills/es a les diferents colles. D’aquesta manera hi ha una millor representació de la opinió i es coneixen més individualment les necessitats dels 5 grups d’edat.