Colles

Les edats dels infants de les colles són…

Petits: 7 i 8 anys

Mitjans-I: 9 i 10 anys

Mitjans-II: 11 i 12 anys

Grans: 13 i 14 anys

Esborriacs: 15 i 16 anys